ข้อมูลโครงการสำรวจความคิดเห็นกำลังพลและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
คลิกดาวน์โหลด

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ดาวน์โหลดโปรแกรม VTC
 2. นโยบายการวิจัยกรมแพทย์ทหารบก พ.ศ. 2560 ถึง 2562
 3. บัตรประจำตัวบุตรที่มีความต้องการพิเศษ กำลังพลกองทัพบก
 4. ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการแพทย์แบบเป็นพื้นที่ (Area Medical Services)
 5. มาตรฐานการจัดและการปฏิบัติหน่วยแพทย์เตรียมพร้อมกรณีภัยพิบัติ
 6. ยุทธศาสตร์ พบ. ปี 60 - 64
 7. รายงานกิจการสายแพทย์ ภาคสถิติผลงานหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารบก หน่วยสายแพทย์กองทัพบก ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนกำลังรบ และส่วนการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 8. แนวทางการดำเนินงานปรับปรุงรายงานกิจการสายแพทย์ โดย ผสต.กวก.พบ.
 9. แนวทางการประเมินคัดเลือก พัน.สร. ดีเด่น
 10. แนวทางเวชปฎิบัติการป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็ก
 11. แบบประเมินตนเอง M-MERT
 12. แบบประเมินสุขลักษณะโรงนอนทหาร/ค่ายทหาร
 13. แบบฟอร์ม ผนวก การขอข้อมูลกำลังพลเพื่อจัดทำนโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
 14. แบบฟอร์มการของบประมาณ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฎิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ปีงบประมาณ 2560
 15. แบบรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน โครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล
 16. แบบรายงานสรุปผลการตรวจร่างกายกำลังพล ทบ.และครอบครัว ปี ๒๕๖๐ โดย ผสต.กวก.พบ.
 17. แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการบริการทางการแพทย์ของกองทัพบก
 18. แผนปฏิบัติราชการกรมแพทย์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 19. แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ฉบับแก้ไขรายละเอียด
1754142
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
299
548
847
1744993
18505
25729
1754142
Your IP: 54.166.245.10
Server Time: 2018-05-21 10:12:07

ท่านพึงพอใจเว็บไซด์กรมแพทย์มากน้อยแค่ไหน