ข้อมูลโครงการสำรวจความคิดเห็นกำลังพลและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
คลิกดาวน์โหลด

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. คู่มือ การส่งกำลังและซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์(ยามปกติ) สำหรับหน่วยทหาร หน่วยสายแพทย์และโรงพยาบาลกองทัพบก จัดทำโดย กองส่งกำลังบำรุง กรมแพทย์ทหารบก พ.ศ. ๒๕๖๑
 2. คู่มือการดูแลสุขภาพจิต คู่มือสังเกตพฤติกรรม และ แผ่นพับสภาวะ
 3. คู่มือการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
 4. ดาวน์โหลดโปรแกรม VTC
 5. นโยบายการวิจัยกรมแพทย์ทหารบก พ.ศ. 2560 ถึง 2562
 6. บัตรประจำตัวบุตรที่มีความต้องการพิเศษ กำลังพลกองทัพบก
 7. ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการแพทย์แบบเป็นพื้นที่ (Area Medical Services)
 8. ปรับปรุงรูปแบบคำสั่งเพื่อรองรับโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 9. มาตรฐานการจัดและการปฏิบัติหน่วยแพทย์เตรียมพร้อมกรณีภัยพิบัติ
 10. ยุทธศาสตร์ พบ. ปี 60 - 64
 11. รายงานกิจการสายแพทย์ ภาคสถิติผลงานหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารบก หน่วยสายแพทย์กองทัพบก ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนกำลังรบ และส่วนการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 12. แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
 13. แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Petya สายพันธุ์ใหม่
 14. แนวทางการดำเนินงานปรับปรุงรายงานกิจการสายแพทย์ โดย ผสต.กวก.พบ.
 15. แนวทางการประเมินคัดเลือก พัน.สร. ดีเด่น
 16. แนวทางเวชปฎิบัติการป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็ก
 17. แบบประเมินตนเอง M-MERT
 18. แบบประเมินสุขลักษณะโรงนอนทหาร/ค่ายทหาร
 19. แบบฟอร์ม ผนวก การขอข้อมูลกำลังพลเพื่อจัดทำนโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
 20. แบบฟอร์มการของบประมาณ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฎิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ปีงบประมาณ 2560
1994653
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
198
732
930
1985742
20162
34413
1994653
Your IP: 54.167.18.170
Server Time: 2018-11-19 08:33:01

ท่านพึงพอใจเว็บไซด์กรมแพทย์มากน้อยแค่ไหน