๑. รพ.รร.๖. (๑๙๒๐)
๒.รพ.อนันทมหิดล (๑๑๒)
๓. รพ.ค่ายธนะรัชต์ (๕๕)
๔. รพ.รร.จปร (๒๕)
๕. รพ.ค่ายจักรพงษ์ (๖๗)
๖. รพ.ค่ายสุรสีห์ (๔๑)
๗. รพ.ค่ายอดิศร (๔๑)
๘. รพ.ค่ายนวมินทราชินี (๘๗)
๙. รพ.ค่ายสุรนารี (๒๖๘)
๑๐. รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (๑๕๙)
๑๑. รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม (๑๘๙)
๑๒. รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน (๑๑๗)
๑๓. รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา (๔๐)
๑๔. รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (๑๔๓)
๑๕. รพ.ค่ายจิรประวัติ (๖๔)
๑๖. รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (๑๔๐)
๑๗. รพ.ค่ายกาวิละ (๑๖๔)
๑๘. รพ.ค่ายวชิราวุธ (๒๖๖)
๑๙. รพ.ค่ายเสนาณรงค์ (๑๒)
๒๐. รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร (๒๙)
ยอดรวมทั้งหมด (๓๙๓๙)

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ
 2. ประกาศรับสมัครกำลังพลสนับสนุนภารกิจ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 3. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน พนักงานราชการเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)
 4. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) ทหารกองหนุน, บุคคลพลเรือน, พนักงานราชการเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
 5. การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๗๐ อัตรา
 6. การรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ
 7. การรับสมัครทหารกองหนุน, บุคคลพลเรือน, พนักงานราชการ, เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
 8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนจัดหาประจำปี ๒๕๖๑
 9. กำหนดการประชุม หน.นขต.บก.พบ., หน.นขต.พบ. และหน่วยสายแพทย์ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทดสอบร่างกายในการเลื่อนฐานะ นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนจัดหาประจำปี 2561
 11. ประกาศผู้ผ่านการสอบภาควิชาการในการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนจัดหาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 12. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนจัดหาประจำปี ๒๔๖๑
 13. ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่ง พลขับรถ
 14. การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนจัดหาประจำปี ๒๕๖๑
 15. ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 52
 16. ประกาศรายชื่อแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 12
 17. กําหนดการพิธีเปิดและปฐมนิเทศการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม กรมแพทย์ทหารบก รุ่นที่ ๑๒
 18. ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาประเภทที่ ๓ ต่อยอด (แพทย์สังกัด กองทัพบก) รอบที่สอง
 19. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุกำลังพลทดแทนการสูญเสียตามมาตรการรักษายอดกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 20. ขออนุมัติประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ ๓ (ต่อยอด) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ แพทย์สังกัด ทบ. รอบที่ ๒
1754146
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
303
548
851
1744993
18509
25729
1754146
Your IP: 54.166.245.10
Server Time: 2018-05-21 10:13:27

ท่านพึงพอใจเว็บไซด์กรมแพทย์มากน้อยแค่ไหน