ทภ. ๑

1.รพ.รร.๖ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
2.รพ.อานันทมหิดล (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
3.รพ.ค่ายธนะรัชต์ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
4.รพ.ค่ายจักรพงษ์ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
5.รพ.ค่ายอดิศร (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
6.รพ.ค่ายภาณุรังษี (ไม่มีการรับตรวจ)
7.รพ.ค่ายสุรสีห์ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
8.รพ.ค่ายสุรสิงหนาท (ไม่มีการรับตรวจ)
9.รพ.ค่ายนวมินทราชินี (ไม่มีการรับตรวจ)
10.รพ.รร.จปร (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
11.รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ (ไม่มีการรับตรวจ)

ทภ. ๒

12.รพ.ค่ายสุรนารี (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )<
13.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
14.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
15.รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง (ไม่มีการรับตรวจ)
16.รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
17.รพ.ค่ายศรีสองรัก (ไม่มีการรับตรวจ)
18.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
19.รพ.ค่ายศรีพัชรินทร (ไม่มีการรับตรวจ)
20.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ไม่มีการรับตรวจ)
21.รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (ไม่มีการรับตรวจ)

ทภ. ๓
22.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
23.รพ.ค่ายจิรประวัติ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
24.รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
25.รพ.ค่ายกาวิละ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒ )
26.รพ.ค่ายสุริยพงษ์ (ไม่มีการรับตรวจ)
27.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒)
28.รพ.ค่ายวชิรปราการ (ไม่มีการรับตรวจ)
29.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก (ไม่มีการรับตรวจ)
30.รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒
31.รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช (ไม่มีการรับตรวจ)

ทภ. ๔
32.รพ.ค่ายวชิราวุธ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒)
33.รพ.ค่ายเสนาณรงค์ (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒)
34.รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร (ต.ค. ๖๑ || พ.ย. ๖๑ || ธ.ค. ๖๑ || ม.ค. ๖๒ || ก.พ.๖๒)
35.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ (ไม่มีการรับตรวจ)
36.รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต (ไม่มีการรับตรวจ)
37.รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร (ไม่มีการรับตรวจ)

2453606
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30
1176
2186
2439587
24811
144843
2453606
Your IP: 18.204.48.40
Server Time: 2019-10-15 01:03:51

ท่านพึงพอใจเว็บไซด์กรมแพทย์มากน้อยแค่ไหน