ท่านเข้าเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

Voting for this poll has ended


Statistics:

ทุกวัน
Votes: 7
63.6%  
2 - 3 วันต่อครั้ง
Votes: 2
18.2%  
สัปดาห์ละครั้ง
Votes: 1
9.1%  
เดือนละครั้ง
Votes: 1
9.1%  

Number of Voters   11
Start Voting   2015-11-30 00:00:00
End Voting   2016-12-30 00:00:00