ภารกิจ

มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการเกี่ยวกับ การกำหนดนโยบาย หลักนิยม การจัดหน่วย การฝึก และศึกษา ของเหล่าทหารแพทย์ ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับการข่าว การรักษาความปลอดภัย และการข่าวกรอง ทางเทคนิคของเหล่าทหารแพทย์

 หน้าที่ของหน่วยรอง มีหน้าที่

แผนกแผน  มีหน้าที่

- วางแผน ประสานงาน และกำกับดูแล เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การกำหนดหลักนิยมในการปฏิบัติการทางยุทธวิธี และการส่งกำลังบำรุงของเหล่าทหารแพทย์ และการจัดหน่วยทหารแพทย์

- ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับความพร้อมรบ ของหน่วยทหารแพทย์

- บันทึก และรายงานตามสถิติผลงาน ตามหน้าที่

แผนกการข่าวและรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่

- วางแผน ประสานงาน และกำกับดูแล เกี่ยวกับการข่าวกรองทางเทคนิค ของเหล่าทหารแพทย์ การรักษาความปลอดภัย ต่อบุคคล สถานที่ และเอกสารของกรมแพทย์ทหารบก

- บันทึก และรายงานสถิติผลงาน ตามหน้าที่

แผนกการฝึกและศึกษา มีหน้าที่

- วางแผน ประสานงาน และกำกับดูแลเกี่ยวกับการฝึก และศึกษา ของเหล่าทหารแพทย์

- บันทึก และรายงานสถิติผลงาน ตามหน้าที่

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด ทบ.

029915
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
7
1
8
29892
34
98
29915

Your IP: 18.204.48.40
Server Time: 2019-10-14 18:00:22