5ส กกพ.พบ.

ได้มีการบรรยายให้คำแนะนำเรื่อง การเตรียมตัว ก่อนการเยี่ยมสำรวจประเมินกิจกรรม 5ส ภายใน พบ.

บรรยายโดย พ.อ.หญิง นภัสนันท์ สุผล อจ.หน.รร.สร.พบ. วันที่ 25 เมษายน 55