Home

ประกวดหน่วยฝึกดีเด่น ผลัด 1/60

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 16 มิถุนายน 2560 08:05
เขียนโดย Super User

    กรมแพทย์ทหารบกได้จัดให้มีการคัดเลือกหน่วยฝึกทหารใหม่ดีเด่นด้านการป้องกันเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/60 โดยให้ รพ.ทบ./นตร. คัดเลือกหน่วยฝึกทหารใหม่ส่งผลการคัดเลือกให้กับ พญ.ทภ. ของแต่ละพื้นที่ ภายในวันที่ 30 มิ.ย.60 โดยให้ พญ.ทภ. คัดเลือกหน่วยฝึกทหารใหม่ดีเด่นในพื้นที่มา 1 หน่วย ส่งให้ กสวป.พบ. ภายในวันที่ 14 ก.ค.60 โดยใช้แบบฟอร์มการคัดเลือกของ พบ. ตามลิงค์ข้างล่างนี้

Icon click แบบประเมินหน่วยฝึกทหารใหม่