ภาพการปฏิบัติงานทำน้ำประปาสนาม และเวชกรรมป้องกันสนาม

 ในการฝึกร่วมบรรเทาสาธารณภัย ARF DiREx 2015 (วันที่ 23 - 30 พ.ค.58 ณ ประเทศมาเลเซีย)

ARF

 

อ่านเพิ่มเติม: ฝึกร่วมบรรเทาสาธารณภัย ARF DiREx 2015 ณ ประเทศมาเลเซีย

ภาพการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ รัฐอิระวดี ประเทศสหภาพเมียนมาร์

ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. - 4 ก.ย.58

 IMG_1481.JPG