ภาพการปฏิบัติงานทำน้ำประปาสนาม และเวชกรรมป้องกันสนาม

 ในการฝึกร่วมบรรเทาสาธารณภัย ARF DiREx 2015 (วันที่ 23 - 30 พ.ค.58 ณ ประเทศมาเลเซีย)

ARF

 

 

 

ARF9

 

ARF10

 

ARF11

สำรวจพื้นที่การฝึก ณ บ้านติมาห์ ตาเสาะ รัฐเปลิศ มซ.

ARF12

รับฟังแผนการปฏิบัติในภาพรวม

ARF19

 

ARF20

บริเวณพื้นที่ตั้ง ทก.ฝึก และติดตั้งเครื่องทำน้ำประปาสนาม

ARF21

 

ARF22

ดำเนินการจัดตั้ง ทก.ฝึกชุดเวชกรรมป้องกัน พบ.

ARF23

 

ARF24

ทก.ฝึกชุดเวชกรรมป้องกัน พบ.

ARF25

 

ARF26

 

ARF27

 

ARF28

ดำเนินการติดตั้งเครื่องทำน้ำประปาสนาม

ARF29

 

ARF30

ดำเนินการติดตั้งเครื่องทำน้ำประปาสนาม (เครื่องปั๊มน้ำ)

ARF31

 

ARF32

ดำเนินการติดตั้งเครื่องทำน้ำประปาสนาม (ถังบรรจุน้ำดิบ)

ARF33

 

ARF34

ตรวจสอบค่า PH น้ำดิบ

ARF35

 

ARF36

 

ARF37

 

ARF38

ดำเนินการติดตั้งเครื่องทำน้ำประปาสนาม (เครื่องกรอง)

ARF39

 

ARF40

ดำเนินการติดตั้งเครื่องทำน้ำประปาสนาม (เครื่องเติมคลอรีน)

ARF41

 

ARF42

ดำเนินการควบคุมแมลงพาหะนำโรคบริเวณโดยรอบ รพ.สนามระดับ ๒ มซ.

โดยใช้เครื่องพ่นหมอกควันชนิดหิ้วใช้เบนซิน

ARF43

 

ARF44

 

ARF45

ดำเนินการควบคุมแมลงพาหะนำโรคบริเวณโดยรอบ ทก.ฝึกฯ

ARF46

ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกัน รพ.สนามระดับ 2 มซ.

ARF47

 

ARF48

 

ARF49

 

ARF50

พล.ต.Razin ผอ.รพ.สนามระดับ 2 มซ. เยี่ยมชมการทำน้ำประปาสนามของชุดเวชกรรมป้องกัน พบ.

ARF51

 

ARF52

 

ARF53

 

ARF54

พล.ต.Razin ผอ.รพ.สนามระดับ 2 มซ. พาคณะผู้แทนทางทหารต่างประเทศ ซึ่งเข้าร่วมการฝึกฯ

เยี่ยมชมการทำน้ำประปาสนามของชุดเวชกรรมป้องกัน พบ.

ARF55

 

ARF56

พล.ต.Razin ผอ.รพ.สนามระดับ 2 มซ. บรรยายภารกิจให้แก่คณะผู้แทนทางทหารต่างประเทศ

ถ่ายภาพร่วมกับ พล.ต.Razin ผอ.รพ.สนามระดับ 2 มซ. และคณะผู้แทนทางทหารต่างประเทศ

ARF57

 

ARF58

 

ARF59

 

ARF60

พล.ท.ปิยะ  ครุธเวโช หน.ชุดตรวจเยี่ยมกองทัพไทย และคณะ

เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติภารกิจของชุดเวชกรรมป้องกัน พบ. 

ARF61

พล.ท.ปิยะ  ครุธเวโช หน.ชุดตรวจเยี่ยมกองทัพไทย และคณะ

ถ่ายรูปร่วมกับชุดเวชกรรมป้องกัน พบ. 

ARF62

 พล.ท.ปิยะ  ครุธเวโช หน.ชุดตรวจเยี่ยมกองทัพไทย และคณะ

เดินทางออกจาก ทก.ฝึกฯ